Motherly Love at Sunset

Motherly Love at Sunset – A delightful Mother and Son outdoor session taken in Devon, UK. Let It Be | Fotografia Ślubna Poznań | Photography by Eva Szawara

Regards … this time from England. For the first time I had the opportunity to enjoy  a British wedding as a guest. Landscaped as if inspired from the novels of Jane Austen – old manor house set in the beautiful village of East Budleigh, Devon. Atmosphere “very” English through its restraint and elegance. And here I met Hannah. British beauty – snow-white skin, red hair and blue big eyes. I had no doubt about the upcoming photo shoot – it was just a matter of the weather. I can call myself “lucky” because we “caught” England for four days with blue skies, hot sun, and not a drop of rain! In a private field just off a stream, Hannah and her little Reuben showed what for me is the most beautiful between a mother and her baby – love, joy, spontaneity and peace. Hannah’s artistic soul dragged me for a moment into the time Pride and Prejudice, when women were reading poetry and dancing in the glow of the setting sun. Hannah, I hope that even in a small way I captured that atmosphere and for that moment a little piece of your soul.

Pozdrawiam…tym razem Z Anglii. Po raz pierwszy miałam okazję bawić się na brytyjskim weselu  jako gość. Krajobraz jakby wyjęty z powieści Jane Austin – stary dworek osadzony  w przepięknej wiosce w East  Budleigh , Devon.  Atmosfera “bardzo” angielska poprzez swojá powściágliwość i elegancję. I tu właśnie poznałam Hannah’ę. Przepiękna brytyjska uroda – śnieżnobiała cera, rude włosy i błękitne duże oczy. Nie miałam wátpliwości, co do nadchodzácej sesji zdjęciowej – była to tylko kwestia pogody. Mogłabym nazwać siebie “szczęściará” , gdyż “przyłapałam” Anglię na czterech dniach z błękitnym niebem, gorácym słońcem i ani kropli deszczu! Na prywatnym polu tuż przy strumyku Hannah i jej kilkunastu misięczny Reuben ukazali mi to co,  jest najpiękniejsze pomiędzy matká i dzieckiem – miłość, radość, spontaniczność, haromonia i spokój. Artystyczna  dusza Hannah’y przeniosła mnie na chwilę w czasy Dumy I Uprzedzenia , kiedy to kobiety czytały poezję i tańczyły w blasku zachodzácego słońca. Hannah, mam nadzieję, że choć w małym stopniu oddałam atmosferę tego wieczoru i uchwyciłam rábek Twojej duszy.

 

 

 

 

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

*

*

Anti-Spam Quiz:

Share on FacebookTweet this PostPin Images to PinterestBack to Top
W i t a m y
W e l c o m e
A r c h i v e
L i k e   U s