Woman are the Masterpiece of the Universe

Woman are the Masterpiece of the Universe – A collection of beautiful pictures of beautiful women taken by Let It Be | Fotografia Ślubna | Photography by Eva Szawara

“Woman are the masterpiece of the universe” – Gotthold Ephraim Lessing
I’ve just started cleaning my studio. After moving box after box I found something that delighted and terrified me at the same time. “Women of my life” –  I would probably say that if I was a man, but I am obviously not, so I will say this: girls, women, friends, models who for the last 10 years I recorded not only in my memories but also in my photographic negatives; photographed in different conditions: in the fields, attics, theatre backstage and sometimes in extreme conditions of freezing cold or burning sun … I’ve wanted to put away in the chest of the word “archive”, but something stopped me … Maybe it was the peculiar and unique charm of things called “vintage” , maybe their rebelling nature to the normal rules of photography, maybe I was impressed with their simplicity or maybe just the beauty of women themselves. Or maybe everything altogether and something more …
 “Kobieta jest arcydziełem wszechświata” – Gotthold Ephraim Lessing    

Właśnie zabrałam się za porzádki w mojej pracowni. Przekładajác pudło za pudłem odnalazłam coś  , co mnie i zachwyciło i przeraziło jednocześnie. “Kobiety mojego życia”- tak bym pewnie powiedziała gdybym była meżczyzná, ale że tak nie jest powiem tak: dziewczyny, kobiety, koleżanki, przyjaciółki, które przez ostatnie 10 lat utrwaliły się nie tylko w  mojej pamięci ale i na moich negatywach fotograficznych ;fotografowane w różnych warunkach: na polach, strychach , tyłach teatru ;w warunkach czasami ekstremalnego chłodu lub palácego słońca…I już miałam to wszystko odłożyć do kufra z napisem “archiwum”, ale coś mnie powstrzymało…Może to swoisty i niepowtarzalny urok rzeczy “vintage”, może niedbałość o szczegóły, może imponujáca swá prostotá i szczerościá pasja a może po prostu piękno kobiety same w sobie. A może suma tych wszystkich składników i czegoś jeszcze…

 

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

*

*

Anti-Spam Quiz:

Share on FacebookTweet this PostPin Images to PinterestBack to Top
W i t a m y
W e l c o m e
A r c h i v e
L i k e   U s